Нашите услуги

Внимателно го изработуваме и интегрираме секој елемент, помагајќи му на вашиот бренд постојано и привлечно да се истакне на сите дигитални платформи.

Контактирајте нѐ

Видео

Свесни сме дека вашиот бизнис има потреба да ја пренесе својата порака со јасност и професионалност.Без разлика дали сакате да го подобрите вашето онлајн присуство или да ги прикажете вашите производи и услуги, нашите видео услуги се дизајнирани да го подигнат имиџот на вашиот бренд со влијателни видео содржини. Нашата понуда вклучува:

 

 • промотивни и корпоративни видеа
 • документарци
 • интервјуа
 • едукативни видеа
 • YT shorts, IG reels
 • видео обработка/титлување
 • снимање со дрон

Фотографија

Looking for photos that truly tell a story? Dive into our world of photography where artistry meets professionalism. Whether you’re showcasing your business or highlighting special events, we ensure every shot resonates with emotion and detail. Here’s what we can do for you:

 

 • фотографирање настани
 • корпоративни фотографии
 • фотографирање производи
 • фотографија во студио
 • обработка на фотографии
 • фотографирање со дрон

Веб дизајн

Stepping into the digital realm has never been this seamless. With our business website services, you can confidently establish a robust online presence. From startups eager to carve their niche to seasoned brands seeking a fresh perspective, our expert team crafts bespoke, responsive, and visually captivating websites. We prioritize modern aesthetics paired with user-centric functionality, ensuring your site doesn’t just turn heads but also boosts conversions. Here’s what we bring to the table:

 

 • оптимизиран веб дизајн (WordPress и Wix)
 • одржување на веб страни
 • инсталирање/сетирање на WordPress плагини
 • AI chatbots
 • UX/UI дизајн
 • SEO оптимизација

Дигитален маркетинг

In today’s digital age, a robust online presence isn’t just an option—it’s a necessity. We’re not your typical agency; we’re your partners in digital success. We dive deep into understanding your unique business needs and craft tailored strategies to ensure you shine in the online world. Amplify your brand’s impact with:

 

 • Оптимизација на е-трговија
 • Развој на стратегија за раст
 • Создавање профил на купувачот
 • Кампањи за е-пошта
 • ППК рекламирање
 • Програмски и кампањи за ретаргетирање
 • Создавање содржина и одржување контакт со заедницата
 • Рекламирање на Messenger
 • Целни страници и стратегија за бренд

Подготвени ли сте да соработуваме?

Пишете ни порака

mk_MK